Höyrysaunojen huolto

Höyrysaunojen huolto

Höyrysauna on prahaimmillaan merkittävä vetovoimatekijä niin uimahalleissa, kylpylöissä kuin hotelleissakin. Sellaisen rakentaminen on iso investointi eikä osaavan urakoitsijan ja suunnittelijan löytäminen ole aina helppoa. Kun höyrysauna on lopulta saatu valmiiksi ja vihitty käyttöön, käy valitettavan usein niin että se jätetään oman onnensa nojaan niin pitkään kuin kaikki toimii toivotulla tavalla. Tosiasia on kuitenkin se, että laitteeseen, putkistoon ja suuttimiin kertyy kalkkia ja muita epäpuhtauksia jotka lopulta aiheuttavat vikatilanteen jos huolto laiminlyödään. Myöskään takuu ei ole voimassa jos huollot on jätetty välistä tai tehty myöhässä.

 

Höyrysaunojen huolto edellyttää erikoisosaamista ja joissakin tapauksissa LVI-asentajan ja sähköasentajan pätevyyttä. Osa useammin toistuvista huoltotoimista on tehtävissä esimerkiksi laitoksen oman huoltohenkilökunnan toimesta mikäli heidät on siihen koulutettu ja käytössä on soveltuvat tarvikkeet ja työväliineet. SaunaMax tarjoaakin kahta eritasoista huoltosopimusta höyrysaunoille. Perustaso kattaa höyrykehittimen laajat, 1-2 kertaa vuodessa tehtävät huollot ja tarkastukset ja laaja taso vastaavasti näiden lisäksi n. 200 käyttötunnin välein tehtävät puhdistustyöt ja tarvikkeet. Uusiin kohteisiin on tarjolla myös sopimusmalli jossa höyrykehittimen ja putkiston takuuta voidaan jatkaa jopa viiteen vuoteen asti.